Najczęstsze pytania

Gdzie można znaleźć Wasze oferty pracy?
Aktualne oferty pracy dostępne są na naszej stronie internetowej, pojawiają się również m.in. w serwisie pracuj.pl, hrk.pl oraz w prasie lokalnej lub urzędach pracy.
Kto jest odpowiedzialny za przedstawione oferty pracy?
Za przedstawione oferty pracy najczęściej odpowiada Dział Personalny. Zdarza się jednak, że osobą bezpośrednio odpowiedzialną za daną ofertę pracy jest kierownik danej lokalizacji, w której wystąpił wakat.
W jaki sposób mogę aplikować do Agri Plus Sp. z o.o.?

Aby zostać pracownikiem naszej firmy, najlepiej odpowiadać na konkretne, zamieszczane przez nas ogłoszenia. Aktualne oferty pracy dostępne są na naszej stronie internetowej, pojawiają się również m.in. w serwisie pracuj.pl, hrk.pl oraz w prasie lokalnej lub urzędach pracy.

Można też przesłać swoją aplikację bez ogłoszenia. Prosimy jednak o wyraźne wskazanie, jakiego rodzaju stanowiskiem lub działem w firmie jesteście Państwo zainteresowani.

Aplikacje prosimy wysłać w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@agriplus.pl

Można je również dostarczyć osobiście kierownikowi lokalizacji, w której poszukujemy pracownika lub przesłać pocztą na adres:

Agri Plus Sp. z o.o.
ul. Marcelińska 92
60-324 Poznań

Prosimy o zamieszczenie w CV poniższej klauzuli, bez której Państwa oferta pracy nie będzie mogła być rozpatrzona i zostanie usunięta:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agri Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu oraz inne Spółki Grupy Smithfield Polska, związane porozumieniem o współadministracji opublikowanego na stronie www.agriplus.pl moich danych osobowych zawartych w CV i wszelkich innych złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na potrzeby procesu rekrutacyjnego.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną przeze mnie zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez moje jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

Jak wygląda proces rekrutacji w Agri Plus Sp. z o.o.?
Proces rekrutacji wygląda różnie, w zależności od stanowiska, na które szukamy pracowników, a także w zależności od działu w Firmie, w którym dany wakat występuje. Najczęściej pierwszym etapem jest gromadzenie i selekcja nadesłanych aplikacji. Następnie kontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami i zapraszamy na rozmowę rekrutacyjną, która stanowi drugi etap rekrutacji. W czasie tej rozmowy kandydat zostaje poinformowany czy w danym procesie rekrutacji przewidziane są jakieś kolejne etapy. O wynikach rekrutacji staramy się informować kandydatów zarówno w przypadku pozytywnej jak i mniej pozytywnej decyzji.