Zarząd

Monika Ejchart

Dyrektor Zarządzający

Jarosław Nieścier

Członek Zarządu
Dyrektor Zarządzający Oddziału Paszowego

Barbara Kraśniak

Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy