Agri Plus Sp. z o.o. zajmuje się hodowlą trzody chlewnej zawierając umowy na:

  • produkcję prosiąt na fermach macierzystych;
  • dostawy produktów rolnych w postaci warchlaków, tuczników oraz kombinację tych dwóch;
  • zakup prosiąt i warchlaków.