Centrala:
Agri Plus Sp. z o.o.

ul. Marcelińska 92
60-324 Poznań
E-mail: agriplus@agriplus.pl
Telefon: +48 61 665 79 60

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO)

mail: inspektorOD@animex.pl