Wytwórnia wyposażona jest w profesjonalne laboratorium do oceny jakości przyjmowanego towaru. Posiada analizator analizator jakości zboża I klasy dokładności. Próby są pobierane przy pomocy automatycznego próbobierza typu Rakoraf.

Kierownik wytwórni: Sebastian Podpora, mail: Sebastian.Podpora@agriplus.pl

Prosimy o uzgadnianie harmonogramów dostaw z poniżej podanymi osobami:

 

Magazyn w Kętrzynie otwarty jest w godzinach 7-19. Informujemy, że surowce białkowe i zboża przyjmujemy w blokach:

  • godzina 7-8 makuchy i śruta sojowa
  • godzina 8-16 zboża
  • godzina 16-21 makuchy i śruta sojowa

 

Jeśli w godzinach wyznaczonych na surowce białkowe nie ma tych komponentów przyjmujemy zboża.

Preferujemy naczepy samowyładowcze z rozładunkiem do tyłu, z okienkiem wyładowczym.

Auta oczekujące na rozładunek zaplanowany na dzień bieżący mają wyznaczone miejsca postojowe na terenie zakładu, pozostałe mogą oczekiwać przed bramą na drodze dojazdowej.