Smithfield Foods przeznaczy 2 miliony dolarów na pomoc Ukrainie

Globalna firma spożywcza przekaże łącznie 1 milion dolarów dla czterech organizacji dobroczynnych zajmujących się wsparciem uchodźców oraz ofiar wojny w Ukrainie, podczas gdy kolejny 1 milion dolarów trafi do potrzebujących w postaci żywności oraz innych artykułów.

SMITHFIELD, Virginia, USA., 21 marca 2022 roku – w dniu dzisiejszym spółka Smithfield Foods, Inc. zapowiedziała udzielenie subwencji finansowej oraz darowizny produktowej o wartości 2 milionów dolarów celem wsparcia działań pomocowych związanych
z kryzysem w Ukrainie. Pomoc skierowana będzie zarówno do osób przebywających
na terenach objętych działaniami wojennymi, jak i uchodźców poszukujących schronienia
w sąsiednich krajach. W odpowiedzi na eskalację przemocy w Ukrainie, Smithfield Foods rozszerzy tym samym dotychczasowe działania pomocowe w zakresie przekazywania produktów i relokacji uchodźców, prowadzone przez poszczególne oddziały firmy
w Europie Środkowej poprzez wpłatę 250 tysięcy dolarów na rzecz każdej z czterech organizacji non-profit, tj.:

 • Global Red Cross Network, w tym International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) oraz International Committee of the Red Cross (ICRC), które zajmują się udzielaniem pomocy doraźnej, wsparciem długookresowym
  oraz pomocą humanitarną w Ukrainie, a także w krajach ościennych, poprzez organizację tymczasowego schronienia, doradztwo, opiekę medyczną oraz wsparcie produktowe,
 • Mercy Chefs, dotychczasowego partnera Smithfield Foods, Inc. w zakresie pomocy będącej odpowiedzią na skutki klęsk żywiołowych w Stanach Zjednoczonych, który aktualnie zajmuje się dostarczaniem gotowych posiłków oraz wody uchodźcom znajdującym się w obszarach przygranicznych z Ukrainą,
 • Save the Children, światowej organizacji zajmującej się niesieniem pomocy humanitarnej zagrożonym dzieciom i ich rodzinom znajdującym się w Ukrainie, poprzez przekazywanie żywności, wody, środków higienicznych, a także organizację wsparcia psychospołecznego oraz finansowego,
 • World Central Kitchen (WCK), będącej globalnym podmiotem organizującym pomoc w obliczu kryzysów humanitarnych, klimatycznych oraz społecznych, aktualnie wspierającym poszkodowanych na południu Polski, w Rumunii, Mołdawii
  oraz na Węgrzech, a także partnerującym restauracjom w Ukrainie w zakresie przygotowywania posiłków dla osób potrzebujących.

„Podobnie jak reszta świata, chylimy czoła i wyrażamy głębokie uznanie dla stawiającego opór społeczeństwa ukraińskiego” – powiedział Shane Smith, Prezes i CEO Smithfield Foods. „Przez ostatnie tygodnie przedstawiciele oddziałów naszej firmy w Europie Środkowej zaangażowali się w niesienie pomocy polegającej m.in. na organizacji dostaw najbardziej potrzebnych produktów i środków dla obywateli Ukrainy. Jesteśmy dumni
z ich proaktywnej postawy i podejmowanych akcji pomocowych, kierowanych bezpośrednio do potrzebujących. Zamierzamy dalej wspierać, a także rozszerzać podejmowane przez nich działania.”

Działalność biznesowa Smithfield ma wymiar globalny i jest prowadzona w siedmiu krajach na świecie, tj. w Stanach Zjednoczonych, Polsce, Rumunii, Słowacji,
na Węgrzech, w Zjednoczonym Królestwie oraz Meksyku. Od początku agresji, która wystąpiła pod koniec lutego br., poszczególne oddziały Smithfield Europe, tj. Smithfield Polska (Animex i Agri Plus), Smithfield Romania, Smithfield UK, a także Mecom obecny na Słowacji i na Węgrzech, udzieliły dedykowanego wsparcia swoim pracownikom
oraz ich rodzinom przybyłym z Ukrainy, a także innym uchodźcom, m.in. poprzez pomoc w organizacji transportu, zakwaterowania, zatrudnienia oraz innych form opieki. Dodatkowo, oddziały Smithfield Europe zaangażowały się w regularne przekazywanie produktów mięsnych o przedłużonym terminie przydatności do spożycia do Banków Żywności oraz miejsc czasowego pobytu uchodźców, w regionach związanych
z aktywnością spółek. Przewiduje się, iż łączna wartość pomocy produktowej wyniesie
1 milion dolarów.

„W obliczu największego kryzysu uchodźczego w Europie od czasów II Wojny Światowej, staramy się pomagać najlepiej jak tylko potrafimy, koncentrując się w pierwszej kolejności na naszych pracownikach i ich bliskich pochodzących z Ukrainy” – stwierdził Luis Cerdan, Wiceprezes Wykonawczy Smithfield Foods ds. Operacji Europejskich. „Jako że większość uchodźców kieruje się do państw graniczących z Ukrainą, gdzie prowadzimy nasze główne działania biznesowe w Europie, mamy poczucie dodatkowej odpowiedzialności za realizację kompleksowych działań pomocowych w tym trudnym czasie.”

Każdego roku Smithfield przekazuje łącznie 1 milion dolarów w postaci wsparcia finansowego oraz produktowego na rzecz walki z głodem, rozwoju edukacji
oraz aktywizowania lokalnych społeczności. Więcej informacji na temat zaangażowania Smithfield w pomoc lokalnym społecznościom w miejscach gdzie żyją oraz spędzają swój czas nasi pracownicy można zaleźć pod linkiem kliknij w link.

Komentarze organizacji dobroczynnych będących partnerami Smithfield:

Mercy Chefs: „Zakup i dostarczanie żywności oraz innych produktów dla uchodźców
z Ukrainy w Rumunii i wzdłuż granicy z Ukrainą jest tak samo istotne jak wszystkie wcześniejsze działania, które podejmowaliśmy”, powiedział Gary LeBlanc, założyciel
i prezes Mercy Chefs. „Darowizna ze strony Smithfield Foods pozwala nam na pomoc tysiącom uchodźców, którzy przekroczyli granicę, a także w dostarczaniu żywności tym, którzy zostali w Ukrainie. Jesteśmy ogromnie wdzięczni każdemu ze Smithfield Foods
za możliwość niesienia pomocy obywatelom Ukrainy.”

Save the Children: „Nasza organizacja jest bardzo wdzięczna Smithfield Foods za jej wsparcie w czasie kryzysu w Ukrainie” – powiedziała Luciana Bonifacio, Dyrektor ds. Rozwoju Save the Children. „Nasze partnerstwo umożliwi zaspokojenie najpilniejszych potrzeb oraz ochronę dzieci, a także ich rodzin znajdujących się w niebezpieczeństwie.”

World Central Kitchen: „Jesteśmy wdzięczni za wsparcie przekazane przez Smithfield, które odbieramy jako wiarę w naszą misję. Jest ono dowodem na to, iż firma podziela nasze przekonanie, że przekazanie posiłku osobie w potrzebie nie oznacza jedynie gestu podzielenia się jedzeniem, ale jest także wyrazem nadziei i sygnałem, że komuś zależy na drugim człowieku” – powiedział Jason Collis, Wiceprezes WCK. „Wsparcie Smithfield pozwoli nam na kontynuację dostaw posiłków dla Ukraińców opuszczających swój kraj
w obliczu wojny, jak i tych, którzy pozostają w domach.

O Smithfield Foods, Inc.

Smithfield Foods, Inc., działająca w miejscowości Smithfield w stanie Virginia, od 1936 roku jest amerykańską firmą rolno-spożywczą o międzynarodowym zasięgu. Zapewniając ponad 60 000 miejsc pracy na całym świecie, kierujemy się przesłaniem „Dobra żywność. Odpowiedzialnie®” i stanowimy jedną z największych zintegrowanych pionowo firm żywnościowych. Od ponad 20 lat jesteśmy pionierem w zakresie standardów zrównoważonego rozwoju obejmujących nasze zaangażowanie
w osiągnięcie zerowego śladu węglowego w należących do nas oddziałach w USA
oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych o 30 procent w obrębie całego łańcucha dostaw w USA do 2030 roku. Wierzymy, że białko pochodzenia zwierzęcego zapewni bezpieczeństwo żywnościowe, dlatego też przekazujemy setki milionów serwowanych posiłków naszym społecznościom. W swoim portfolio Smithfield posiada znane
i rozpoznawalne marki produktów takie jak Smithfield®, Eckrich® oraz Nathan’s Famous®, charakteryzujące się wysoką jakością. Więcej informacji znajduje się na www.smithfieldfoods.com, można nas także znaleźć na takich portalach jak Facebook, Twitter, LinkedIn oraz Instagram.

O Smithfield Europe:

Smithfield Europe tworzą odziały Smithfield Foods zlokalizowane w Polsce, Rumunii
oraz na Słowacji i na Węgrzech, a także biuro handlowe znajdujące się w Zjednoczonym Królestwie. Smithfield Polska to 11 nowoczesnych zakładów produkcji i przetwórstwa mięsa wieprzowego i drobiowego funkcjonujących w ramach grupy Animex, a także działalność związana z uprawą zbóż, produkcją pasz, hodowlą trzody chlewnej
oraz drobiu, realizowana przez grupę Agri Plus. Smithfield Romania podejmuje z kolei działania biznesowe w obszarze produkcji pasz oraz hodowli trzody chlewnej, a także produkcji i przetwórstwa mięsa wieprzowego. Zakłady Smithfield zlokalizowane
na Słowacji i na Węgrzech funkcjonują natomiast w ramach grupy Mecom i realizują działania w zakresie przetwórstwa mięsa. Podmioty zrzeszone w ramach Smithfield Europe są liderami sektora mięsnego na swoich rynkach i posiadają w portfolio rozpoznawalne i cenione marki produktów, takie jak Krakus, Morliny, Berlinki, Comtim, Elit, Plin de Carne, Premia, Veri.

PomagamyUkrainie2

 

Global food company to provide a total of $1 million to four philanthropic partners aiding Ukrainian refugees/war victims and deliver $1 million in food and other in-kind donations

SMITHFIELD, Va., Mar. 21, 2022—Smithfield Foods, Inc. today announced cash and in-kind donations totaling $2 million to crisis relief efforts aiding the citizens of Ukraine and those seeking refuge in surrounding areas. In response to escalating violence in Ukraine, Smithfield will expand ongoing refugee relocation and aid assistance underway through its operations in Central Europe with $250,000 donations to each of the following nonprofit disaster-relief organizations:

 • Global Red Cross Network, including the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) and the International Committee of the Red Cross (ICRC), who are providing immediate relief, long-term recovery and critical humanitarian services in Ukraine and surrounding countries including temporary shelter, counseling, health services and supplies.
 • Mercy Chefs, the company’s disaster-relief partner in the United States, which is currently warehousing and distributing shelf-stable food, water, fresh fruit, baby formula and other basic supplies into Ukraine and to refugees on the Ukrainian border.
 • Save the Children, a global organization delivering humanitarian assistance to children and their families in Ukraine and the region, including food, water, hygiene kits, psychosocial support and cash assistance.
 • World Central Kitchen (WCK), a global humanitarian, climate and community crises-relief nonprofit serving refugees in southern Poland, Romania, Moldova and Hungary and partnering with restaurants inside Ukraine to provide hot meals to anyone in need.

„Like the rest of the world, we are humbled and moved by the resilience of the Ukrainian people,” said Shane Smith, president and chief executive officer for Smithfield Foods. “Over the last few weeks, our team members in Central Europe have mobilized to provide desperately needed resources and other aid to the citizens of Ukraine on the ground. We are deeply proud of the decisive action our Smithfield Family has taken near the border and are committed to supporting and amplifying their good work.”

Smithfield’s global footprint is comprised of operations in seven countries around the world, including the United States, Hungary, Poland, Romania, Slovakia, the U.K. and Mexico. Since the outset of violence in late February, Smithfield Europe – including Smithfield Polska (Animex and Agri Plus), Smithfield Romania, Smithfield UK and Mecom in Slovakia and Hungary– have provided dedicated support for Ukrainian team members and refugees in the region by securing transport, accommodations, employment and other types of care. Additionally, Smithfield Europe has engaged in regular donations of shelf-stable and other protein to food banks and temporary shelters across the region. Combined, these ongoing aid efforts will amount to approximately $1 million in in-kind contributions.

“In the midst of the largest refugee crisis in Europe since WWII, we’re doing everything we can to help, starting with our Ukrainian team members,” said Luis Cerdan, executive vice president of European operations for Smithfield Foods. “As the majority of refugees have fled to countries bordering Ukraine where our businesses are located, we feel a heightened responsibility at Smithfield Europe to provide holistic support during this tragic time.”

Smithfield contributes millions of dollars in cash and in-kind donations globally each year to support hunger relief, education and the vitality of its communities. To learn more about Smithfield’s ongoing commitment to helping communities where its employees live and work visit this link.

Comments from Smithfield’s disaster-relief partners:

Mercy Chefs: „Procuring and delivering food and supplies to Ukrainian refugees in Romania and across the border into Ukraine is as impactful as anything we’ve done,” said Gary LeBlanc, founder and CEO of Mercy Chefs. „This incredible donation from Smithfield Foods enables us to help thousands of refugees fleeing Ukraine and deliver food to those who remain in Ukraine. We are extremely grateful to everyone at Smithfield Foods for the opportunity to help the people of Ukraine.”

Save the Children: “Save the Children is extremely grateful to Smithfield Foods for their support during this time of crisis in Ukraine,” said Luciana Bonifacio, Chief Development Officer, Save the Children. “This partnership will help protect children from harm and meet the urgent needs of children and their families who are in grave danger across Ukraine and the region.” 

World Central Kitchen: “World Central Kitchen is grateful for Smithfield’s support and belief in our mission. They share our belief that a plate of food is more than just nourishment, it’s hope and a sign that someone cares,” said Jason Collis, WCK’s Vice President of Relief. “Their support will allow us to continue to provide fresh and comforting meals to Ukrainians fleeing their homes as well as those staying in the country.”

About Smithfield Foods, Inc.
Headquartered in Smithfield, Va. since 1936, Smithfield Foods, Inc. is an American food company with agricultural roots and a global reach. With more than 60,000 jobs globally, we are dedicated to producing „Good food. Responsibly®” and serve as one of the world’s leading vertically integrated protein companies. We have pioneered sustainability standards for more than two decades, including our industry-leading commitments to become carbon negative in our U.S. company-owned operations and reduce GHG emissions 30 percent across our entire U.S. value chain by 2030. We believe in the power of protein to end food insecurity and have donated hundreds of millions of food servings to our communities. Smithfield boasts a portfolio of high-quality iconic brands, such as Smithfield®, Eckrich® and Nathan’s Famous®, among many others. For more information, visit www.smithfieldfoods.com, and connect with us on Facebook, Twitter, LinkedIn and Instagram.

About Smithfield Europe:

Smithfield Europe comprises of Smithfield Foods divisions located in Poland, Romania, Slovakia and Hungary, as well as the trade office in the United Kingdom. Smithfield Polska includes 11 modern pork and poultry production and processing facilities operating within Animex group. Its activity is also related with crop production, feed mills, swine and poultry breeding performed by Agri Plus. Smithfield Romania undertakes activities within feed and swine production as well as pork production and processing. Smithfield facilities in Slovakia and Hungary operate under Mecom group and include meat processing operations. The entities incorporated within Smithfield Europe are the leaders of the meat industry on their markets and in their portfolio have such iconic product brands as Krakus, Morliny, Berlinki, Comtim, Elit, Plin de Carne, Premia, Veri.

WeSupportUkraine