Warsztaty sekcyjne – Wrocław 25.01.2020r.

25.01.2020r. na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbyły się warsztaty sekcyjne złożone z części praktycznej oraz teoretycznej.

Spotkanie zorganizowano z inicjatywy studentów medycyny weterynaryjnej oraz dzięki zaangażowaniu prodziekana ds. studenckich, prof. UPWr Stanisława Dzimira oraz prof. UPWr Anny Rząsa.

Zajęcia praktyczne w prosektorium zostały poprzedzone panelem teoretycznym składającym się z:

  1. Prezentacji nt. Bioasekuracji ferm trzody chlewnej w dobie zagrożenia ASF oraz przebiegu ASF w ognisku nr 28 z 2019 roku.
  2. Wykładu dr Joanny Otachel – Hawranek z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu „Afrykański Pomór Świń – działania Inspekcji Weterynaryjnej”.

Po części teoretycznej, w Prosektorium Katedry Anatomii Patologicznej, odbyły się zajęcia praktyczne z zakresu sekcji padłych warchlaków prowadzone przez Marka Czernieckiego, Regionalnego Lekarza Weterynarii – Polska Zachodnia Agri Plus. Naszą firmę reprezentowała również Edyta Tkacz, lekarz weterynarii Agri Plus. W warsztatach wzięło udział 10 studentów studiujących na IV,V i VI roku.

Agnieszka Bełza
Specjalista ds. marketingu i komunikacji

WarsztatySekcyjne_02

Necropsy workshops – Wrocław 01/25/2020

The necropsy workshops consisting of practical and theoretical parts were held at the Faculty of Veterinary Medicine of Wrocław University of Life Sciences on 01/25/2020.

The meeting was organized on the initiative of Veterinary Medicine students and thanks to involvement of Students Deputy Deans, Prof. of UPWr Stanisław Dzimira and Prof. UPWr Anna Rząsa.

Practical classes in the dissection room were preceded by a set of theoretical classes composed of:

  1. Presentation on Biosecurity at pig production farms in the era of ASF threat and procedure of ASF liquidation in the outbreak no. 28 from 2019.
  2.  Lecture of dr Joanna Otachel -Hawranek from Wrocław Voivodeship Veterinary Inspectorate entitled “African Swine Fever – actions of Veterinary Inspectorates”.

After the theoretical part, in the dissection room of the Pathological Anatomy Department, were held the practical classes on necropsy of dead nursery pigs, conducted by Marek Czerniecki, Agri Plus Regional Key Veterinarian – Western Poland. Our company was also represented by the veterinarian Edyta Tkacz. The workshops were participated by 10 students from 4th, 5th and 6th year.

 

Ewa Zielińska – Tyrpin
Specjalista ds. komunikacji i tłumaczeń