Kontakt dział Personalny

Osoby zainteresowane pracą w naszej Firmie prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres mailowy: rekrutacja@www.agriplus.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Agri Plus Sp. z o.o.
Dział Personalny
ul. Marcelińska 92
60-234 Poznań

Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (061) 665 79 60

Aplikacje będą przekazane bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej za proces rekrutacji i wzięte pod uwagę podczas poszukiwania nowych pracowników.

Informujemy, że nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Odpowiemy tylko na wybrane aplikacje.

Prosimy również o zamieszczenie w CV poniższej klauzuli, bez której Państwa oferta pracy nie będzie mogła być rozpatrzona i zostanie usunięta:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agri Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu oraz inne Spółki Grupy Smithfield Polska, związane porozumieniem o współadministracji opublikowanego na stronie www.agriplus.pl moich danych osobowych zawartych w CV i wszelkich innych złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na potrzeby procesu rekrutacyjnego.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną przeze mnie zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez moje jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.