Zasady Współpracy

Stabilny, pewny zysk z Tuczu Farmerskiego Agri Plus

Na wszystkich etapach, naszą produkcję prowadzimy w oparciu o polskich hodowców. Od wielu lat współpracujemy w ramach umów z gospodarstwami indywidualnymi, spółdzielniami, a także grupami producentów. Naszym celem jest stworzenie dużej grupy zadowolonych kontrahentów, którzy dzięki stałej poprawie wyników zwiększają dochody swoich gospodarstw. W ramach umów wzajemnych pomagamy hodowcom w poprawie warunków ich obiektów. Równocześnie dbamy o uzyskanie produktów najwyższej jakości. Nasza działalność oparta jest o najwyższe standardy dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska.

Agri Plus od 2000 roku rozwija hodowlę trzody chlewnej w Polsce, również w oparciu o własny model Tuczu Farmerskiego. Jest to pierwsza tego typu bezpieczna i stabilna oferta współpracy dla polskich hodowców.

Tucz Farmerski Agri Plus zakłada wsparcie hodowców w prowadzonej przez nich działalności rolniczej, polegającej na hodowli warchlaków lub tuczników, zmierzającej do uzyskania najlepszych efektów hodowlanych. Hodowca jest niezależny od sytuacji na rynku, cen pasz i żywca, a swoje zyski z produkcji zwierzęcej może poprawić stosując do żywienia zboża z własnej uprawy, zakupując do ich hodowli jedynie koncentraty.

W modelu tym rolnik samodzielnie zakupuje prosięta lub warchlaki, a także najwyższej jakości pasze i następnie prowadzi hodowlę zwierząt, na terenie swojego gospodarstwa. Dostarczamy pełnoporcjową i odpowiednio zbilansowaną dla danej grupy wiekowej zwierząt paszę, która produkowana jest w wytwórniach pasz należących do Spółki.

Hodowla prowadzona jest przez rolnika w imieniu własnym, we właściwie przygotowanych chlewniach, przy aktywnym wsparciu Agri Plus polegającym na umożliwieniu korzystania z pomocy grupy specjalistów z zakresu weterynarii i zootechniki. W zamian Agri Plus zapewnia stabilne, regularne wpływy i dodatkową płatność za racjonalne zużycie paszy.

Zapewniamy również fachowe doradztwo w zakresie remontu i adaptacji budynków inwentarskich, a także budowy nowych obiektów. Inwestycje te wspieramy poprzez dodatkowe premie rozwojowe, których wysokość uzależniona jest od rodzaju inwestycji.