Kontakt Zakupy

Dyrektor Działu Zakupów

Arkadiusz Wittke

Dyrektor Działu Zakupów

tel: +48 532 830 836
e-mail: Arkadiusz.Wittke@agriplus.pl

Kierownicy Działu Zakupów

Anna Elsner

Kierownik Działu Zakupów Surowcowych

tel: +48 666 087 429
e-mail: Anna.Elsner@agriplus.pl

Zakupy surowców do produkcji pasz:

e-mail: surowce@agriplus.pl

+Śruty i surowce masowe
+ Dodatki i surowce mikro

Renata Siepielska

Kierownik Działu Zakupów Poza Surowcowych

tel: +48 668 153 502
e-mail: Renata.Siepielska@agriplus.pl

Zakupy poza surowcowe:

e-mail: zakupy@agriplus.pl

+ Leki i suplementy
+ BHP, dezynfekcja, dezynsekcja i środki ochrony roślin
+ Sprzęt zootechniczny, materiały biurowe i spożywcze
+ Materiały techniczne, gazy, oleje oraz wyposażenie ferm