Hodowla drobiu

Celem Agri Plus jest uzyskiwanie najwyższej jakości żywca drobiowego przy jednoczesnym zachowaniu troski o środowisko naturalne. Priorytetem jest harmonijna współpraca z gospodarstwami rodzinnymi, których hodowle stanowią najważniejszą część naszej działalności.

Zawieramy umowy na:
Zintegrowany tucz farmerski brojlerów kurzych
Dostawy piskląt
Dostawy paszy
Obsługa weterynaryjna
Odbiór żywca
Rozliczenie dostarczonych materiałów w ramach kompensaty
Proste rozliczenie w oparciu o wynik produkcyjny
Niezależność od rynku żywca
Fachowe doradztwo w zakresie remontu i adaptacji budynków inwentarskich
Proponujemy również inne modele współpracy na rynku drobiu
Tucz brojlera kurzego z gwarantowaną ceną odkupu
Dostawy piskląt
Odbiór żywca
Możliwość wykorzystania paszy własnej produkcji
Możliwość korzystania z wybranej obsługi weterynaryjnej
Proste rozliczenie w oparciu o koszty produkcji – pisklęta, pasze oraz koszty pozostałe
Wylęgarnie – skup jaj kurzych i gęsich, kontraktacja gęsi, sprzedaż piskląt
Sprzedaż piskląt kurzych i gęsich
Sprzedaż piskląt z opcją kontraktacji drobiu w zakładach Animex sp. z o.o.
Skup jaj kurzych i gęsich