Ogólne zasady

Jakość kupowanych zbóż ma dla nas pierwszorzędne znaczenie. Od tego jaki surowiec trafi do paszy zależy wynik tuczu i ostatecznie firmy. Dlatego też jesienią 2013 roku wprowadziliśmy znaczące zmiany w naszym podejściu do jakości przyjmowanych zbóż.

W każdej lokalizacji znajdują się osoby odpowiedzialne za ocenę parametrów surowca, który dociera do wytwórni. W naszych zakładach znajdują się analizatory pierwszej klasy dokładności, a próby pobierane są automatycznymi próbobierzami typu Rakoraf. W celu uszczelnienia systemu podjęliśmy decyzję o zawieszeniu funkcjonowania tabeli potrąceń. Analizowany jest każdy środek transportu nawet jeśli to my odbieramy towar ze wskazanej lokalizacji.

W celu wyeliminowania problemów jakościowych w towarze, który odbieramy z Państwa magazynów naszym transportem przed rozpoczęciem w magazynie pojawi się nasz pracownik, który pobiera reprezentatywne próby i przekazuje je do wytwórni do której trafiać będzie towar. Po otrzymaniu wyników analizy laboratoryjnej skontaktuje się z Państwem. Jeśli wynik będzie pozytywny podpiszemy kontrakt i rozpoczniemy odbiory, jeśli konieczne będzie przeprowadzenie zabiegów doprowadzających zboże do akceptowalnej jakości również taką informację przekażemy. W przypadku braku transakcji taka analiza nic Państwa nie kosztuje, a jej zaletą jest to, że zyskujemy pewność co do parametrów kupowanego surowca.

W sprawie sprzedaży prosimy o kontakt z pracownikami działu surowcowego. Namiary na nich znajdziecie Państwo tutaj.