Paweł Gołębiewski

Prezes Zarządu

Barbara Kraśniak

Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy

Monika Ejchart

Członek Zarządu
Dyrektor Zarządzający ds. Trzody i Produkcji Roślinnej