O Firmie

Powołanie spółki Animex Agri

2000

Powołanie spółki Animex Agri

Powstanie ferm własnych Agri Plus

2002

Powstanie ferm własnych Agri Plus

Rozpoczęcie współpracy z hodowcami kontraktowymi trzody chlewnej

2003

Rozpoczęcie współpracy z hodowcami kontraktowymi trzody chlewnej

Powstanie Agri Plus Oddział Paszowy

2011

Powstanie Agri Plus Oddział Paszowy

Powstanie Agri Plus Oddział Drobiarski

2018

Powstanie Agri Plus Oddział Drobiarski

Agri Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu rozpoczęła działalność w lipcu 2000 roku, rozwijając zaplecze surowcowe (hodowla trzody chlewnej) dla zakładów mięsnych Animex. W ramach tej samej struktury hodowlanej, funkcjonuje też Agri Plus Wielkopolska S.A., powstała w 1993 roku pod nazwą Animex Wielkopolska S.A. Wymienione spółki posiadają własne fermy, z tym, że ponad 95% odchowu warchlaka i tuczu świń odbywa się w ramach współpracy z prawie 1000 indywidualnych hodowców.

Agri Plus Sp. z o.o. jest częścią Smithfield Foods, która od września 2013 roku wraz z WH Group, tworzy firmę będącą największym producentem wieprzowiny na świecie.

Agri Plus jest wiodącym producentem trzody chlewnej w Polsce. Działalność Spółki obejmuje zintegrowaną z działem trzody chlewnej produkcję roślinną i produkcję pasz. Celem Agri Plus jest uzyskiwanie najwyższej jakości żywca wieprzowego przy jednoczesnym zachowaniu troski o środowisko naturalne. Priorytetem jest harmonijna współpraca z gospodarstwami rodzinnymi, których hodowle stanowią bardzo ważną część naszej działalności. Agri Plus prowadzi pełną hodowlę trzody w oparciu o stada macior, stację knurów, odchowalnie prosiąt oraz tuczarnie. Działalność Agri Plus swoim zasięgiem obejmuje teren prawie całej Polski.

Na wszystkich etapach naszą produkcję prowadzimy w oparciu o polskich hodowców. Od wielu lat współpracujemy w ramach umów z gospodarstwami indywidualnymi, spółdzielniami, a także grupami producentów, których gospodarstwo rolne jest położone w Polsce. Naszym celem jest stworzenie dużej grupy zadowolonych kontrahentów, którzy dzięki stałej poprawie wyników zwiększają dochody swoich gospodarstw. W ramach umów wzajemnych pomagamy hodowcom w poprawie warunków w ich obiektach. Równocześnie dbamy o uzyskanie produktów najwyższej jakości. Nasza działalność oparta jest o najwyższe standardy dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska, bazujemy na koncepcji zrównoważonego rozwoju.

Agri Plus rozwija hodowlę trzody chlewnej w Polsce, również w oparciu o własny model Tuczu Farmerskiego. Jest to pierwsza tego typu bezpieczna i stabilna oferta współpracy dla polskich hodowców. Tucz Farmerski Agri Plus zakłada wsparcie hodowców w prowadzonej przez nich działalności rolniczej, polegającej na hodowli warchlaków lub tuczników, zmierzającej do uzyskania najlepszych efektów hodowlanych. W modelu tym hodowca samodzielnie zakupuje prosięta lub warchlaki, a także najwyższej jakości pasze pełnoporcjowe, a następnie prowadzi hodowlę zwierząt na terenie swojego gospodarstwa. Hodowla prowadzona jest przez rolnika w imieniu własnym, przy aktywnym wsparciu Agri Plus polegającym na umożliwieniu korzystania z pomocy grupy specjalistów z zakresu weterynarii i zootechniki.

Hodowca jest niezależny od sytuacji na rynku, cen pasz i żywca, a swoje zyski z produkcji zwierzęcej może poprawić stosując do żywienia zboża z własnej uprawy, zakupując do ich hodowli jedynie koncentraty.
Agri Plus jest także właścicielem sześciu wytwórni pasz zlokalizowanych w różnych częściach kraju, gdzie odbywa się skup zbóż oraz produkcja pasz.