Najczęściej Zadawane Pytania

Jak rozpocząć współpracę z Agri Plus?

Na mapie pokazującej obszar działania Agri Plus w Polsce trzeba wybrać Koordynatora odpowiedzialnego za Państwa teren i skontaktować się z nim. Można również zadzwonić do siedziby naszej firmy w Poznaniu, tel. (61) 665 79 60 lub wysłać mail na adres: agriplus@www.agriplus.pl, zostawić swoje dane i poprosić o kontakt.

Czy moja chlewnia jest wystarczająco dobra?

Agri Plus stawia na chlewnie funkcjonalne i spełniające wymogi dobrostanu. Nasz przedstawiciel już w trakcie pierwszej wizyty pomoże Państwu ustalić jakie prace przygotowawcze trzeba wykonać i co może znacząco ułatwić hodowlę trzody. Poprzez nasz system dopłat możemy wspomóc przygotowanie obiektu do naszych wymagań.

Ile sztuk mogę hodować w mojej chlewni?

Na optymalną obsadę w chlewni wpływa wiele czynników. Sposób utrzymania (ściółka, ruszt częściowy, ruszt całkowity) wydajność wentylacji, wysokość pomieszczeń, wielkość kojców, ilość poideł i stanowisk paszowych oraz obowiązujące normy prawne. Ostateczną ilość sztuk zaproponuje nasz przedstawiciel w trakcie wizyty w Państwa gospodarstwie.

Czy mogę hodować prosięta?

Wielu naszych hodowców specjalizuje się w odchowie prosiąt od wagi 7 do 35 kg. Ważnymi czynnikami decydującymi o tym czy możemy Państwu zaproponować kontrakt warchlakowy jest lokalizacja chlewni, standard budynku, zainstalowany system grzewczy oraz potrzeby Agri Plus i Państwa doświadczenie w hodowli trzody. Specjalistyczny budynek oczywiście generuje wyższe koszty ale mamy tego świadomość i oferujemy wyższe płatności.

Jaka jest minimalna jednorazowa ilość sztuk, którą mogę hodować?

Z uwagi na koszty zaopatrzenia gospodarstwa w pasze i koszty transportu warchlaków oraz mając na uwadze dochód gospodarstwa preferujemy kontrakty na minimum 300 sztuk w jednorazowej obsadzie. Zachęcamy jednak, tam gdzie to możliwe, do rozbudowy lub modernizacji, aby osiągnąć poziom 400-450 sztuk warchlaków.

Czy można wyremontować pusty kurnik lub oborę?

Znamy wiele pozytywnych przykładów na udane przebudowy budynków inwentarskich służących wcześniej dla drobiu, owiec i bydła. Plan remontu musi być uzgodniony z naszym przedstawicielem. Doradzimy Państwu jak optymalnie wydać pieniądze, aby uzyskać najlepszy efekt i skontaktujemy z dostawcami specjalistycznego wyposażenia. Poprzez nasz system dopłat możemy wspomóc przygotowanie obiektu do naszych wymagań.

Jestem rolnikiem ryczałtowym, czy mogę nawiązać współpracę z Agri Plus?

Współpraca z Agri Plus może być prowadzona zarówno przez rolników płatników VAT jak i rolników tzw. ryczałtowych. Niestety niekorzystne regulacje podatkowe powodują, że rolnicy ryczałtowi tracą część dochodu z tuczu. Zachęcamy do przechodzenia na VAT.

Czy mogę hodować własne maciory i tuczniki Agri Plus?

Z uwagi na wysokie zagrożenie chorobami trzody i łatwość ich przenoszenia pomiędzy stadami, nie ma takiej możliwości. Może to spowodować straty dla obu stron.

Na jak długo zawierane są umowy na Tucz Farmerski?

Jesteśmy elastyczni. Nasze umowy są dopasowane do potrzeb i oczekiwań hodowców. Jeżeli rolnik chce zawrzeć umowę tylko na okres tuczu jednej grupy to istnieje taka możliwość. Po zakończeniu tuczu każdej grupy zwierząt Hodowca ma prawo zrezygnować z dalszej współpracy.

Myślę o budowie nowej chlewni, jak Agri Plus może mi pomóc?

Agri Plus udostępnia koncepcję projektu na budowę funkcjonalnej chlewni. Promesa może być zawarta zanim chlewnia powstanie, a jej zawarcie ułatwi otrzymanie kredytu w Banku. Nasi doradcy podpowiedzą jakie rozwiązania warto zastosować i pomogą Hodowcy kontaktować się z dostawcami wyposażenia. Dodatkowo do płatności zostanie doliczona Premia Rozwojowa w wysokości 140 PLN za każde miejsce tuczowe w zbudowanej chlewni.

Co to jest Premia Rozwojowa 140 PLN?

Każdy kto zbuduje na potrzeby kontraktu z Agri Plus nowoczesną chlewnię, spełniającą nasze wymogi, otrzyma Premię Rozwojową w wysokości 140 PLN za każde miejsce tuczowe. Premia będzie wypłacana co miesiąc w czasie 10 lat. Już zbudowana chlewnia ale jeszcze nigdy nie zasiedlona, również może ubiegać się o premię rozwojową.

Co to jest Premia Modernizacyjna 64 PLN?

Współpracujący z Agri Plus Hodowcy posiadający starsze i wymagające nakładów na ich modernizację budynki, mogą ubiegać się o Premię Modernizacyjną 64 PLN. Hodowca musi uzgodnić Plan i zakres remontu z właściwym Kierownikiem produkcji. Zakres prac remontowych musi się skupiać na poprawie wentylacji, zakupie systemu paszowania i silosów, wymianie autokarmików, zmniejszeniu kojców i instalacji rusztu betonowego.
Premia w wysokości 64 PLN za każde miejsce tuczowe będzie wypłacana co miesiąc przez 5 lat.

Co to jest FCR i premia za paszę?

FCR to współczynnik zużycia paszy mówiący ile kg paszy jest potrzebne na kg przyrostu masy ciała zwierzęcia. Im ten współczynnik jest niższy tym lepiej. Agri Plus wylicza premię paszową po każdym zakończonym tuczu. Premia może wynosić od 3 PLN za szt. sprzedaną (FCR 2,95-2,99) do 13 PLN za szt. sprzedaną (FCR <2,6).

Co to jest płatność lub stawka bazowa?

Jest to gwarantowana kwota, którą otrzymuje każdy Hodowca co miesiąc. Jest ona wyliczana już w trakcie pierwszej wizyty u Hodowcy. Płatność zależy od ilości sztuk, które można hodować i ustalonej stawki za miejsce tuczowe oraz zaangażowania rolnika w hodowlę.
Oferujemy 3 główne stawki za miejsce tuczowe: 30,50 PLN i 33,50 PLN, 36,50 PLN. Do obliczeń zakładamy 2,8 cykli w roku i jest to wartość stała. Do płatności bazowej doliczamy Premię Rozwojową lub Modernizacyjną, a po każdym zakończonym tuczu także premię paszową.

Co będzie jeśli ceny żywca bardzo spadną lub bardzo wzrosną?

Agri Plus działa na polskim rynku od wielu lat. Naszą rolą jest zaopatrzenie Zakładów Mięsnych Animex należących do naszej Grupy. Nasz kontrakt zapewnia stabilne przewidywalne przychody dla Hodowcy niezależnie od koniunktury na rynku i zabezpiecza zapotrzebowanie ZM Animex na trzodę. Dotrzymujemy naszych zobowiązań.

Jak mogę zarobić więcej współpracując z Agri Plus?

Jeżeli suma osiąganych z tytułu tuczu kontraktowego przychodów nie satysfakcjonuje Hodowcy wówczas może on skorzystać z innego kontraktu Agri Plus. Kontrakt Tucz GFM Plus zakłada że Hodowca przejmie część ryzyka związanego z hodowlą tuczników ale w zamian, po osiągnięciu bardzo dobrych wyników produkcyjnych, uzyska wyższe wynagrodzenie. Szczegóły kontraktu i zasady płatności przedstawi Państwu nasz Kierownik Produkcji.

Czy mogę sprzedawać swoje prosięta dla Agri Plus?

W okresach zwiększonego zapotrzebowania na żywiec przez Zakłady Mięsne dokonujemy zakupów warchlaków i wstawiamy je na tucze kontraktowe. Niestety z uwagi na średnią wielkość budowanych obecnie w Polsce tuczarni jak i średnią wielkość przeciętnego gospodarstwa kontraktowego Agri Plus jesteśmy zainteresowani tylko dużymi grupami prosiąt. Musi to być 600-1000 szt. urodzonych w jednym tygodniu.

Jakie koszty ponosi Hodowca?

Hodowla prowadzona jest w imieniu własnym przez rolnika. Hodowca zapewnia chlewnię i ponosi koszty związane z jej utrzymaniem (woda, prąd itp.).

Co zapewnia Agri Plus?

Agri Plus zapewnia Hodowcy stały comiesięczny dochód, stabilny i niezależny od sytuacji na rynku trzody i pasz. Agri Plus zapewnia prosięta/warchlaki, paszę pełnoporcjową, transport do Hodowcy i do Zakładów Mięsnych, nadzór weterynaryjny i leki oraz drobny sprzęt zootechniczny. Agri Plus pokrywa wszystkie koszty z tym związane.

Co to jest tucz zmodyfikowany MWF?

Jest to szczególna forma tuczu we współpracy z Agri Plus. Chlewnia musi umożliwiać odchów i żywienie zarówno prosiąt odsadzonych jak i tuczników, zapewniać również właściwą dla prosiąt temperaturę, niezależnie od pory roku. W przygotowaniu chlewni pomoże Kierownik Produkcji Agri Plus. Poprzez nasz system dopłat możemy wspomóc przygotowanie obiektu do naszych wymagań. Chlewnia zasiedlana jest prosiętami odsadzonymi w ilości dwukrotnie większej niż docelowa ilość tuczników. Po dwóch miesiącach pobytu połowa prosiąt jest wywożona na inną fermę a reszta zwierząt jest tuczona na miejscu. Taki model optymalizuje wykorzystanie miejsc i zapewnia wyższe przychody dla Hodowcy.

Mam jeszcze kilka macior prośnych oraz prosięta i tuczniki w różnej wadze a chcę rozpocząć Tucz Farmerski z Agri Plus, co mam zrobić?

Aby mogło dojść do zasiedlenia zwierząt należących do Agri Plus w gospodarstwie Hodowcy nie może być innych świń. Możemy pomóc w sprzedaży zwierząt kontaktując Hodowcę z odbiorcami żywca starając się uzyskać najlepszą cenę.

Czy mogę zajmować się hodowlą bydła lub drobiu i tuczyć zwierzęta Agri Plus na terenie jednego gospodarstwa?

Tak, wymagamy tylko aby różne gatunki nie były przetrzymywane w tym samym budynku. Uniemożliwia to skuteczną dezynfekcję chlewni po zakończeniu tuczu.

Jakie działania podejmuje Agri Plus w związku z ASF?

Firma Agri Plus ustaliła i utrzymuje bardzo wysokie standardy bioasekuracji. Kontroli podlega zarówno ruch pojazdów transportujących trzodę jak i pasze. Również ruch pracowników pomiędzy fermami podlega ścisłym restrykcjom. Wskazujemy każdemu Hodowcy niezbędne zabezpieczenia, które musi u siebie wprowadzić. Ściśle współpracujemy z Nadzorem Weterynaryjnym.
Przeprowadziliśmy cykl szkoleń dla hodowców „Bioasekuracja w hodowli trzody chlewnej ze szczególnym uwzględnieniem Afrykańskiego Pomoru Świń. Współpracujemy z Inspekcją Weterynaryjną i kołami myśliwskimi PZŁ w przeciwdziałaniu i zwalczaniu ASF.

Czy zostanę ukarany jeżeli upadki będą wysokie?

Lekarz weterynarii i Kierownik Produkcji odpowiedzialny za Tucz Farmerski są z Państwem w ścisłym kontakcie i regularnie wizytują chlewnie. Za każdym razem pozostawiają wytyczne i zalecenia do realizacji. Rolą Hodowcy jest ścisłe ich wykonanie. Jeżeli pomimo podjęcia wszelkich zaleconych działań dojdzie do zwiększonych upadków, w standardowym kontrakcie, Hodowca nie będzie za to obciążany karami finansowymi. Przyczyny zostaną przeanalizowane i jeżeli jest to spowodowane zbyt dużą obsadą może dojść do redukcji kontraktu. Jeżeli chlewnia wymaga poprawy zostanie to ustalone wspólnie z Hodowcą. W przypadku, gdy hodowla w gospodarstwie zawsze generuje wysokie upadki, współpraca może zostać zakończona.

Kiedy Agri Plus może rozwiązać umowę na Tucz Farmerski?

Umowa na Tucz Farmerski może zostać rozwiązana w przypadku kradzieży paszy i trzody, rażących zaniedbań ze strony Hodowcy, złego stanu technicznego budynku i łamania prawa w zakresie dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska. Również jeżeli FCR jest powyżej 3,15 i pomimo podjęcia działań naprawczych nadal utrzymuje się na zbyt wysokim poziomie.

Czy mogę poznać innych Hodowców już współpracujących z Agri Plus?

Tak, nasz Kierownik Produkcji, jeżeli wyrażą Państwo taką wolę, może zorganizować Wam wyjazd lub spotkanie z Hodowcami współpracującymi z Agri Plus na Waszym terenie, uwzględniając sytuację pandemiczną.

Co zrobić żeby znaleźć się w biuletynie Agri Plus?

To proste. Wystarczy wstąpić do grona Hodowców Agri Plus, dobrze zbudować lub zmodernizować chlewnię i osiągać bardzo dobre wyniki produkcyjne. Nasi Hodowcy są postrzegani jako doświadczeni i opiniotwórczy w swoich środowiskach producenci. Trafiają do programów rolnych oraz czasopism fachowych. Oczywiście zawsze mogą też pozostać anonimowi.

Co to jest Tucz Farmerski GFM

Agri Plus wprowadziło również nowy model współpracy – Tucz Farmerski GFM, gdzie wysokość przychodów zależy od wypracowanych wyników produkcyjnych. Bierzemy pod uwagę: łączny przyrost, współczynnik zużycia paszy, śmiertelność, koszty usług weterynaryjnych oraz prawidłową sprzedaż tuczników do zakładów mięsnych. W kontrakcie tym za osiągnięcie bardzo dobrych wyników produkcyjnych wskazanych powyżej rolnik może uzyskać przychód sięgający 57,50 zł za każdego pełnowartościowego tucznika. W przypadku niekorzystnych wyników hodowca i tak otrzyma gwarantowaną, wcześniej ustaloną stawkę bazową.

Co to jest Tucz Koncentratowy GFM

To kolejna oferta Tuczu Farmerskiego Agri Plus, gdzie hodowcy mogą uzyskać ponad 200 złotych za sprzedanego do zakładów mięsnych tucznika. Umowa zawarta z rolnikiem zakłada, że wykorzysta on własne zboża do wytworzenia najwyższej jakości tuczników. Rolnik sam decyduje, czy chce swoje zboże sprzedać, czy chce wykorzystać je do skarmiania.  Zamiast paszy pełnoporcjowej, do hodowli, prowadzonej w ramach swojego gospodarstwa, zakupuje wtedy tylko koncentrat. Wyniki finansowe są tu ściśle związane z wynikami produkcyjnymi. Hodowca poprawia swój przychód dbając o jak najlepszy przyrost zwierząt, obniżając śmiertelność czy redukując koszty leczenia i ilości wykorzystanego koncentratu. Także tu, hodowca ma zagwarantowaną minimalną stawkę za sprzedanego tucznika.