slide 1
Image Slide 1

Kontrakty z Agri Plus

regularny i pewny zysk
Image Slide 3
Posiadamy pełną kontrolę nad całym łańcuchem żywieniowym
Shadow

Zakres naszej działalności


Od 2000 Agri Plus Sp. z o.o. rozwija hodowlę trzody chlewnej w Polsce w oparciu o własny model tuczu farmerskiego. Następnie w 2018r. Spółka zaczęła rozwijać hodowlę brojlerów kurzych. W 2020r. wprowadziliśmy nowy program małych ferm macierzystych. Proponujemy bezpieczną i stabilną ofertę współpracy. Działalność Spółki obejmuje produkcję roślinną i produkcję pasz zintegrowaną z hodowlą trzody chlewnej i drobiu. Wspieramy polskich hodowców, nasze działania ukierunkowane są na rodzinne gospodarstwa. Cechuje nas dbałość o standardy dobrostanu i troska o środowisko naturalne.


Trzoda

Agri Plus zakłada wsparcie polskich hodowców w prowadzonej przez nich hodowli trzody chlewnej. Hodowca jest niezależny od sytuacji na rynku.

Drób

Celem Agri Plus jest uzyskiwanie najwyższej jakości żywca drobiowego przy jednoczesnym zachowaniu troski o środowisko naturalne.

Pisklaki

Pasze

Jesteśmy producentem mieszanek paszowych pełnoporcjowych oraz mieszanek paszowych uzupełniających dla drobiu i trzody.

Transport


Agri Plus zajmuje się nie tylko produkcją trzody chlewnej ale również jej transportem. Przewozimy prosięta, warchlaki, tuczniki, loszki, oraz maciory i knury osiągające wagę nawet 260kg.

Transport Agri Plus

Zrównoważony rozwój


Koncentrujemy się na zrównoważonym rozwoju, zwracając szczególną uwagę na jakości surowców i produktów, dobrostan zwierząt oraz ochronę środowiska.

Produkcja roślinna


Na gruntach rolnych uprawiamy zboże, rzepak i buraki cukrowe. Całość wyprodukowanego zboża jest wykorzystywana do produkcji pasz w naszych wytwórniach.