Nasze wartości

Współpraca z najlepszymi hodowcami

Do współpracy przy hodowli zwierząt zapraszamy hodowców, którzy chcą się rozwijać i dla których chów i hodowla zwierząt to pasja. Opieramy się na wzajemnym zaufaniu. Oferujemy niezbędne wsparcie merytoryczne, profesjonalną opiekę weterynaryjną i zbilansowane pasze na każdy etap produkcji.

Dobrostan zwierząt

Naszym celem jest hodowla zdrowych zwierząt. Mamy ambicję, by przodować w dziedzinie właściwej hodowli w jak najlepszych warunkach. Aby to osiągnąć staramy się spełniać wszystkie wymogi dobrostanu zwierząt na każdym etapie hodowli. Wspieramy także finansowo naszych kontrahentów w osiągnięciu przez ich obiekty jak najwyższych standardów.

Pozytywny wpływ na społeczności lokalne

Działamy w całej Polsce pracując ze społecznościami lokalnymi. Mamy bliski kontakt z naszymi hodowcami i pracownikami i dlatego wspieramy dzieci i młodzież szkolną wieloma projektami takimi jak dodatkowe posiłki w szkołach czy zakupy sprzętu szkolnego i pomocy naukowych. Organizujemy działania społeczne takie jak „Sprzątanie Świata” czy „Badanie Czystości Wód”. Z lokalnymi społecznościami i władzami jesteśmy współgospodarzami corocznych festynów i dożynek. Fundacja Smithfield Polska prowadzi program stypendialny dla dzieci naszych pracowników i hodowców uczących się w szkołach średnich i wyższych.

Ochrona środowiska

Poprzez zintegrowaną produkcję potrafimy wpływać pozytywnie na otaczające nas środowisko. W ramach dostępnych rozwiązań, środków i zasobów jesteśmy w stanie zmniejszać zużycie wody, energii, emisji gazów cieplarnianych oraz ilości odpadów stałych. Posiadamy certyfikat ISO 14001– System zarządzania środowiskowego dla hodowli oraz certyfikat ISO 22000 – System zarządzania środowiskowego dla produkcji pasz.

Bycie cenionym pracodawcą

Siłę i rozwój firmy zawdzięczamy naszym pracownikom i współpracownikom. To dzięki nim jesteśmy największą tego typu firmą w Polsce. Jednym z naszych priorytetów jako Pracodawcy jest dbanie o pracowników poprzez zapewnienie im bezpieczeństwa pracy i rozwoju. Wprowadziliśmy specjalne projekty związane z zachowaniem zasad BHP oraz z rozwojem zawodowym. Czynimy wszystko, aby być atrakcyjnym Pracodawcą oferującym ciekawą i bezpieczną pracę opartą na przejrzystych zasadach.