Proces rekrutacyjny

Wysłałem CV, co dalej?

Twoje CV trafiło do naszego systemu w odpowiedzi na dane ogłoszenie.
Pracownik Zespołu HR zapozna się z Twoją aplikacją i prześle je do odpowiedniego przełożonego

Jak zazwyczaj wygląda proces rekrutacyjny?

Proces rekrutacyjny dla specjalistów (White Collar)

Etap I

W wyniku szczegółowego przeglądu aplikacji, wybrane osoby zapraszamy na rozmowę z członkiem Zespołu HR lub potencjalnym przełożonym, zazwyczaj w trybie online (Teams).

Etap II

Zapraszamy na drugie spotkanie rekrutacyjne, w siedzibie naszej Firmy, jeśli proces rekrutacji tego wymaga.

Uwaga: proces wyboru kandydata może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb danej rekrutacji, w zależności od specyfiki stanowiska lub udziału w rekrutacji innych, uprawnionych stron, np. agencji rekrutacyjnej lub Urzędu Pracy.

Etap III

Wracamy do Ciebie z informacją zwrotną. W przypadku, gdy jest ona pozytywna, otrzymasz od nas ofertę pracy, a jeśli obecnie nie będziemy mogli Cię zatrudnić, również otrzymasz odpowiedź.

Proces rekrutacyjny dla pracowników fizycznych (Blue Collar)

Etap I

W wyniku szczegółowego przeglądu aplikacji, członek Zespołu HR lub potencjalny przełożony telefonuje do wybranej osoby i przeprowadza z nią wstępną rozmowę lub zaprasza na spotkanie
w siedzibie Firmy.

Uwaga: proces wyboru kandydata może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb danej rekrutacji, w zależności od specyfiki stanowiska lub udziału w rekrutacji innych, uprawnionych stron, np. Urzędu Pracy lub agencji rekrutacyjnej.

Etap II

Zapraszamy na drugie spotkanie rekrutacyjne, w siedzibie naszej Firmy, jeśli proces rekrutacji tego wymaga.

Etap III

Wracamy do Ciebie z informacją zwrotną. W przypadku, gdy jest ona pozytywna, otrzymasz od nas ofertę pracy, a jeśli obecnie nie będziemy mogli Cię zatrudnić, również otrzymasz odpowiedź.

Powyżej przedstawione zasady rekrutacji są najczęściej stosowane, jednak Zespół HR każdorazowo może dostosować proces rekrutacyjny do indywidualnych okoliczności i specyfiki stanowiska, na które aplikujesz. Zawsze będziesz na bieżąco informowany o przebiegu Twojego procesu rekrutacyjnego.

Zapraszamy do aplikowania!

Aktualne oferty pracy, znajdziesz na Oferty Pracy – Agri Plus.

Sukces naszej Firmy jest zasługą kompetentnego i efektywnego Zespołu, który udało nam się stworzyć. Ciągły rozwój Firmy powoduje, że wciąż poszukujemy nowych pracowników, specjalistów w swojej dziedzinie, którzy wnosząc swoją wiedzę, umiejętności i zaangażowanie, pomogą nam w osiąganiu kolejnych celów.

Staramy się stwarzać dobre, bezpieczne warunki pracy oraz przyjazną atmosferę. Przestrzegamy przepisów Kodeksu Pracy oraz standardów BHP, stawiamy na pracę zespołową, zaangażowanie
i sukcesywny rozwój całej naszej kadry.

Zatrudniamy zarówno pracowników produkcyjnych do pracy na naszych fermach, w wytwórniach pasz i przy produkcji roślinnej, jak również specjalistów i menedżerów do pracy w poszczególnych działach Firmy.

Stałym elementem prowadzonych przez nas rekrutacji jest pozyskiwanie kompetentnych, otwartych na nowe wyzwania lekarzy weterynarii, którzy lubią pracę z dużymi zwierzętami oraz chcą uczestniczyć w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji z rolnikami, w celu stworzenia efektywnych zespołów, osiągających coraz lepsze wyniki.