Odbiór zbóż

Jeśli jesteście Państwo związani z nami kontraktem tuczowym możemy zaproponować preferencyjne zasady zakupu zbóż. Jako, że nasze paszowozy są na Państwa lub okolicznych fermach cyklicznie możemy w drodze powrotnej odbierać nimi surowiec. W sprawie sprzedaży prosimy o kontakt z kupcami terenowymi, na których namiary znajdziecie Państwo tutaj lub z opiekunem fermy.

W celu wyeliminowania problemów jakościowych w towarze, który odbieramy z Państwa magazynów naszym transportem przed rozpoczęciem w magazynie pojawi się nasz pracownik, który pobiera reprezentatywne próby i przekazuje je do wytwórni do której trafiać będzie towar. Po otrzymaniu wyników analizy laboratoryjnej skontaktuje się z Państwem. Jeśli wynik będzie pozytywny podpiszemy kontrakt i rozpoczniemy odbiory, jeśli konieczne będzie przeprowadzenie zabiegów doprowadzających zboże do akceptowalnej jakości również taką informację przekażemy. W przypadku braku transakcji taka analiza nic Państwa nie kosztuje, a jej zaletą jest to, że zyskujemy pewność co do parametrów kupowanego surowca.

Jeśli parametry zboża będą zgodne z naszymi wymogami, a wytwórnia będzie miała miejsce nasz kupiec surowca uzgodni z Państwem cenę i podpisze kontrakt. Cena może być skalkulowana z Państwa dowozem lub na Państwa gospodarstwie.