Zarząd

Monika Ejchart

Dyrektor Zarządzający

Barbara Kraśniak

Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy

Paweł Gołębiewski

Członek Zarządu
Dyrektor Zarządzający Oddziału Paszowego i Drobiarskiego Agri Plus