Wytwórnia pasz

Grodków

Wytwórnia wyposażona jest w profesjonalne laboratorium do oceny jakości przyjmowanego towaru. Posiada analizator jakości zboża I klasy dokładności. Próby są pobierane przy pomocy automatycznego próbobierza typu Rakoraf.

Kierownik Wytwórni: Bartosz Sierżant, mail: Bartosz.Sierzant@agriplus.pl
Zastępca Kierownika Wytwórni: Grzegorz Płoskonka, mail: grzegorz.ploskonka@agriplus.pl

Prosimy o uzgadnianie harmonogramów dostaw z poniżej podanymi osobami:

Surowce workowane przyjmujemy tylko w godzinach 7-15

Laboratorium otwarte jest w godzinach 7-17
Preferujemy naczepy z rozładunkiem do tyłu, z okienkiem wyładowczym. Dla rozładunku ciągników mamy wyznaczoną specjalną baterię silosów.
Auta oczekujące na rozładunek mogą parkować na terenie wytwórni. Miejsce postojowe wyznacza magazynier.