Fermy macior produkują i co tydzień sprzedają prosięta, które są przewożone do zewnętrznych odchowalni, potocznie nazywanych warchlakarniami. Po dwóch miesiącach pobytu zwierzęta są ponownie transportowane i trafiają do tuczarni. Tucz trwa do osiągnięcia wagi rzeźnej.

Taki model fizycznego odseparowania zwierząt w różnych grupach wiekowych umożliwia unikanie wielu problemów zdrowotnych i chorób oraz pozwala hodowcom na specjalizację w wybranej dziedzinie i optymalne przygotowanie chlewni.
Agri Plus sprawuje pełen nadzór nad hodowlą macior, prosiąt i tuczników a odchów zwierząt w przeważającej większości odbywa się na terenie rodzinnych gospodarstw kooperujących w oparciu o umowy kontraktowe.
Swoją działalnością Agri Plus obejmuje 29 fermy macior, z których część należy do Spółki, część natomiast stanowią fermy kontraktowe. Ogólna liczba macior wynosi około 100 000 szt.

Aktualnie praca hodowlana opiera się na najwyższej jakości liniach genetycznych. Korzystamy z doświadczenia kluczowych firm hodowlanych dostarczających knurki i loszki do stad zarodowych. Loszki dla ferm komercyjnych produkujemy we własnym zakresie.