Wytwórnia pasz

Czarne Małe

Wytwórnia wyposażona jest w profesjonalne laboratorium do oceny jakości przyjmowanego towaru. Posiada analizator jakości zboża I klasy dokładności. Próby są pobierane przy pomocy automatycznego próbobierza typu Rakoraf.

Kierownik wytwórni: Aleksander Fredyk, mail: Aleksander.Fredyk@agriplus.pl

Prosimy o wcześniejsze uzgadnianie harmonogramu dostaw zbóż z kupcem

Magazyn w Czarnym Małym otwarty jest w godzinach 7-15.
Preferujemy naczepy z rozładunkiem do tyłu, z okienkiem wyładowczym.
Auta oczekujące na rozładunek mogą zaparkować przed zakładem. Ilość miejsc jest ograniczona ze względu na małą powierzchnię.