Czarne Małe

Wytwórnia wyposażona jest w profesjonalne laboratorium do oceny jakości przyjmowanego towaru. Posiada analizator jakości zboża I klasy dokładności. Próby są pobierane przy pomocy automatycznego próbobierza typu Rakoraf.

Kierownik wytwórni:
Aleksander Fredyk
602 334 241
Aleksander.Fredyk@agriplus.pl

Prosimy o wcześniejsze uzgadnianie harmonogramu dostaw zbóż z kupcem

Magazyn w Czarnym Małym otwarty jest w godzinach 6:00 – 18:00
Auto powinno podstawić się na rozładunku do godziny 17:00.