Wytwórnia Pasz

Krąplewice

Wytwórnia wyposażona jest w profesjonalne laboratorium do oceny jakości przyjmowanego towaru. Posiada analizator analizator jakości zboża I klasy dokładności. Próby są pobierane przy pomocy automatycznego próbobierza typu Rakoraf.

Kierownik wytwórni: Janusz Grabiński, mail: Janusz.Grabinski@agriplus.pl

Prosimy o wcześniejsze uzgadnianie harmonogramu dostaw zbóż z kupcem

 

Magazyn w Krąplewicach otwarty jest w godzinach 8-20, ostatnie auto do rozładunku przyjmujemy o godzinie 20 pod warunkiem, że zdąży się rozładować do godziny 21.

Preferujemy naczepy z rozładunkiem do tyłu, z okienkiem wyładowczym, nie mamy możliwości rozładunku dużych naczep bez własnego wywrotu (tzw. Dłużyc)

Przy wytwórni znajduje się miejsce postojowe na 10 aut na którym mogą parkować pojazdy oczekujące na rozładunek.