Krąplewice

Wytwórnia wyposażona jest w profesjonalne laboratorium do oceny jakości przyjmowanego towaru. Posiada analizator analizator jakości zboża I klasy dokładności. Próby są pobierane przy pomocy automatycznego próbobierza typu Rakoraf.

Kierownik wytwórni:
Janusz Grabiński,
tel. 660 757 691
mail: Janusz.Grabinski@agriplus.pl

Prosimy o wcześniejsze uzgadnianie harmonogramu dostaw zbóż z kupcem

Kierownik wytwórni:
Janusz Grabiński,
tel. 660 757 691
mail: Janusz.Grabinski@agriplus.pl

Magazyn w Krąplewicach otwarty jest w godzinach 8:00-20:00.
Nie mamy możliwości rozładunku dużych naczep bez własnego wywrotu (tzw. Dłużyc).