Agri Plus dla dzieci

Spółka Agri Plus, działająca od ponad 20 lat, konsekwentnie realizuje swoją politykę zrównoważonego rozwoju. Jednym z jej filarów jest bycie dobrym sąsiadem dla społeczności wśród których firma prowadzi działalność gospodarczą. W tym celu podejmowanych jest wiele przedsięwzięć skierowanych również do najmłodszych mieszkańców, w tym np. cykliczna realizacja projektów edukacyjno- ekologicznych, finansowanie dodatkowych posiłków w szkołach czy sprzętu szkolnego oraz pomocy naukowych. W minione ferie Agri Plus włączyła się w organizację czasu wolnego dla dzieci z Gminy Wierzchowo.

Tamtejszy Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki każdego roku w okresie przerwy zimowej organizuje zajęcia dla najmłodszych. W tegorocznym planie jeden z dni odbył się pod hasłem – spotkanie z przyrodą. Do współorganizacji włączyło się kilka lokalnych instytucji, tj. Nadleśnictwo Złocieniec, Nadleśnictwo Świerczyna, Koło Łowieckie ,,Dzik-Otrzep”, Rancho Fryz Żabinek oraz Agri Plus, o której działalności opowiedział w sposób ciekawy dla najmłodszych Maciej Minkiewicz, zastępca kierownika Działu Produkcji Roślinnej w Boninie. Partnerzy wydarzenia wspólnymi siłami zorganizowali liczne zajęcia manualne m.in. zbijanie, malowanie i zawieszanie na drzewach budek dla ptaków, gry polegające na dopasowywaniu tropów zwierząt do ich właścicieli, odciskanie tropów tych zwierząt w modelinie, rozpoznawanie gatunków zbóż po ziarnie i kłosach, gry pamięciowe, gry rozpoznawczo-edukacyjne, przejażdżka wozem konnym. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja sprzętu rolniczego zorganizowana przez Agri Plus, podczas której omówione zostało jego przeznaczenie. Wszystko zostało skrupulatnie wyjaśnione przez operatorów maszyn oraz pozostałych przedstawicieli firmy uczestniczących w imprezie.

Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały liczne prezenty w postaci gadżetów Agri Plus, a następnie odbyło się wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek.