Izydory to konkurs z wieloletnią tradycją, organizowany przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze. Firma Agri Plus po raz pierwszy dołączyła do tego wydarzenia. W tegorocznej edycji plebiscytu, dzięki głosom rolników, spółka została  wyróżniona  mianem finalisty w kategorii Hodowla, Chów i Żywienie Zwierząt za program Rodzinnych ferm macierzystych.

W pierwszym etapie, spośród wszystkich przesłanych zgłoszeń, kapituła konkursu wyłoniła najlepsze produkty i rozwiązania przyjazne polskim farmerom. Powodzenie w kolejnych etapach uzależnione było od ilości zebranych głosów oddanych w sumie przez  ponad 16 000 rolników. W wyniku przeprowadzonego plebiscytu, Agri Plus została nominowana do ścisłej trójki w swojej kategorii.

Firma została doceniona za program Rodzinnych ferm macierzystych. Jego celem jest odtworzenie pogłowia macior w Polsce i wsparcie rodzimych hodowców trzody chlewnej. Działanie obejmuje budowę nowych ferm macierzystych, modernizację istniejących obiektów oraz zmianę profilu produkcji.

Przyznane wyróżnienie nie byłoby możliwe bez zaangażowania wielu rolników, którzy oddali swój głos na projekt Agri Plus. To właśnie dzięki nim, a także wielu osobom, które przyczyniły się do popularyzacji programu Rodzinnych ferm macierzystych, spółka odniosła sukces. Dziękujemy Wam!