W dniach 10-11 maja br. w Stacji Doświadczalnej Instytutu Rolnictwa im. prof. Mariana Górskiego w Skierniewicach oraz w okolicach Arboretum SGGW w Rogowie odbyła się trzecia edycja ogólnopolskiego konkursu Agro Games. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Radę Wydziałową Samorządu Studentów Wydziału Rolnictwa i Ekologii SGGW, Koło Naukowe Rolników SGGW, Wydział Rolnictwa i Ekologii SGGW oraz Instytut Rolnictwa SGGW.

Agro Games to cykliczne wydarzenie będące połączeniem nauki, praktyki i rywalizacji. Tegoroczna edycja konkursu zgromadziła studentów kierunku Rolnictwo z uczelni zrzeszonych w Forum Uczelni Przyrodniczych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych. Uczestnicy rywalizowali w trzech konkurencjach: teście wiedzy, zadaniach teoretycznych oraz praktycznych, a ich osiągnięcia oceniało niezależne jury złożone z ekspertów z Instytutu Rolnictwa SGGW i innych uznanych ośrodków rolniczych.

Agri Plus po raz kolejny miała zaszczyt być sponsorem Agro Games wspierając jego organizację oraz zapewniając poczęstunek dla uczestników i gości. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać inicjatywy, które promują rozwój edukacji rolniczej i integrację środowiska akademickiego.