W miniony weekend (02.10.2021r.) we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kętrzynie zorganizowaliśmy imprezę mającą na celu wzmacnianie świadomości ekologicznej. Zgodnie
z prowadzoną przez nas polityką zrównoważonego rozwoju stawiamy na edukację dzieci i młodzieży.
Akcja odbyła się na plaży w Czernikach, gdzie uczniowie klasy pierwszej o profilu biologiczno-chemicznym z I Liceum Ogólnokształcącego w Kętrzynie mieli okazję badać wodę Jeziora Mój. Działania były związane z międzynarodową akcją The EarthEcho Water Challenge oraz Dniem Monitoringu Wody (World Water Monitoring Day), który jest okazją do poszerzenia wiedzy młodzieży i sprawdzenia jakości wód w lokalnych zbiornikach. Uczniowie, pod opieką Anny Iwanickiej – Pawłowicz, specjalisty ds. jakości i ochrony środowiska oraz Bartłomieja Matysiaka, menadżera ds. jakości i ochrony środowiska Agri Plus, monitorowali temperaturę wody, jej natlenienie, pH oraz mętność. Na prośbę młodzieży badanie zostało wykonane dwukrotnie. Uczniowie wyrazili również chęć uczestnictwa w prezentacji dot. zbóż przeprowadzonej przez Dominikę Piłat, kierownika działu jakości Agri Plus, podczas której mieli okazję rozpoznać różne zboża oraz dowiedzieć się więcej o ich wykorzystaniu.
Dla młodszych dzieci zorganizowaliśmy konkurs rysunkowy na najpiękniejszą świnkę. Wszystkie rysunki zostały nagrodzone. Na wszystkich uczestników pikniku czekał poczęstunek.
Równolegle do naszej akcji odbywało się sprzątanie okolicznych lasów, w które były zaangażowane Nadleśnictwa oraz Koła Łowieckie PZŁ.
Takie wydarzenia pokazują, że dzieci i młodzież chętniej angażują się w akcje na rzecz ochrony środowiska, które są połączone ze zdobywaniem rzetelnej wiedzy!
DziałaMy_Kętrzyn_1 DziałaMy_Kętrzyn_2 DziałaMy_Kętrzyn_3 DziałaMy_Kętrzyn_4