W dniu 20 października 2023 roku w Krąplewicach odbyło się oficjalne otwarcie Biogazowni Agri Plus. W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyli reprezentanci władz lokalnych, zarząd i pracownicy spółki oraz przedstawiciele mediów branżowych.

Wśród gości obecnych na uroczystym otwarciu znaleźli się Barbara Studzińska – Starosta Świecki, Maciej Rakowicz – Wójt Gminy Jeżewo, Maciej Pikuła – Zastępca Wójta Jeżewa, Krzysztof Kułakowski – Burmistrz Świecia, Jerzy Wójcik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Świeciu, Józef Gawrych – Radny Powiatu Świeckiego oraz o. Jerzy Ditrich – Proboszcz Parafii Najświętszej Marii Panny w Laskowicach.

Zgromadzonych gości przywitał Paweł Gołębiewski, Prezes Zarządu Agri Plus. Podkreślił misję Agri Plus jako dobrego sąsiada, który dba o lokalne społeczności oraz stawia na rozwój energii odnawialnej w Polsce, na miarę swoich możliwości. Prezes w swoim przemówieniu przybliżył kalendarium inwestycji. Realizacja biogazowni Agri Plus rozpoczęła się w listopadzie 2021 roku. Prace ziemne rozpoczęto w grudniu 2021 roku, a pozwolenie na użytkowanie obiektu zostało uzyskane we wrześniu 2023 roku. W październiku 2023 roku rozpoczęła się produkcja energii.

Następie głos zabrał Karol Przybyła, Dyrektor Produkcji Roślinnej Agri Plus, który opowiedział o kwestiach technicznych. Biogazownia wyposażona jest w jeden silnik na biogaz o mocy 250 kW, co pozwala na wytworzenie 1638 MW prądu rocznie oraz przetworzenie około 50 000 m3 gnojowicy oraz 2,5 tysiąca ton substancji stałej w postaci kiszonki kukurydzy dostarczanej przez okolicznych rolników skali roku. W efekcie działalności biogazowni Agri Plus pozyskuje się cenny nawóz pofermentacyjny, który zostanie wykorzystany we współpracy z miejscowymi rolnikami do nawożenia pól. Ta współpraca umożliwi znaczne obniżenie kosztów ponoszonych z tego tytułu przez rolników i wpłynie korzystnie na lokalną gospodarkę.

Barbara Studzińska, Starosta Świecki i Maciej Rakowicz, Wójt Gminy Jeżewo, w swoich przemówieniach pogratulowali zaangażowania w ekologiczne i innowacyjne rozwiązania. Podkreślili również dobrą współpracę z Agri Plus.

Maciej Kutrzuba, Kierownik Biogazowni oprowadził wszystkich po terenie i wyjaśnił działanie poszczególnych urządzeń.

Otwarcie Biogazowni Agri Plus to ważny krok w kierunku produkcji energii odnawialnej oraz tworzenia bardziej ekologicznej przyszłości. Inwestycja ta przyczynia się do zrównoważonego rozwoju regionu i stanowi istotny wkład w ochronę środowiska naturalnego.