PomagaMY tam gdzie trzeba

Agri Plus to firma odpowiedzialna społecznie, od lat angażująca się w działania i projekty, które wpływają na poprawę życia lokalnych społeczności. W ramach wsparcia można wymieniać szereg działań pro-ekologicznych czy edukacyjnych. Spółka chce być blisko okolicznych mieszkańców
i uważnie wsłuchuje się w ich potrzeby, zarówno te duże, jak i te mniejsze.

W minionym tygodniu, w rejonie Gołdapi przeszły dokuczliwe w skutkach śnieżyce. Do Agri Plus
z nietypową prośbą zwrócił się sołtys wsi Marcinowo i Wronki Wielkie.
Ze względu na złe warunki pogodowe, obfite opady zamarzającego śniegu i nieodpowiedni sprzęt,
w sołectwie  pojawił się problem z udrożnieniem chodników. Pracownicy firmy niezwłocznie zareagowali na potrzeby lokalnych społeczności i przy użyciu ładowarki teleskopowej oraz ciągnika rolniczego uzbrojonego w lemiesz odśnieżający usunęli zalegający śnieg na wszystkich ciągach komunikacyjnych, w ciągu zaledwie 30 minut.

Firma każdego dnia dokłada wszelkich starań, aby okoliczni mieszkańcy mieli pewność, że Agri Plus to dobry sąsiad!