PomagaMY tam gdzie trzeba

Agri Plus to firma odpowiedzialna społecznie, od lat angażująca się w działania i projekty, które wpływają na poprawę życia lokalnych społeczności. W ramach wsparcia można wymieniać szereg działań pro-ekologicznych czy edukacyjnych. Spółka chce być blisko okolicznych mieszkańców
i uważnie wsłuchuje się w ich potrzeby, zarówno te duże, jak i te mniejsze.

W minionym tygodniu, w rejonie Gołdapi przeszły dokuczliwe w skutkach śnieżyce. Do Agri Plus
z nietypową prośbą zwrócił się sołtys wsi Marcinowo i Wronki Wielkie.
Ze względu na złe warunki pogodowe, obfite opady zamarzającego śniegu i nieodpowiedni sprzęt,
w sołectwie  pojawił się problem z udrożnieniem chodników. Pracownicy firmy niezwłocznie zareagowali na potrzeby lokalnych społeczności i przy użyciu ładowarki teleskopowej oraz ciągnika rolniczego uzbrojonego w lemiesz odśnieżający usunęli zalegający śnieg na wszystkich ciągach komunikacyjnych, w ciągu zaledwie 30 minut.

Firma każdego dnia dokłada wszelkich starań, aby okoliczni mieszkańcy mieli pewność, że Agri Plus to dobry sąsiad!

There’s a need there help WE

Agri Plus is a socially responsible company with a long-standing commitment to activities and projects that improve the lives of local communities. We can list a great number of pro-environmental or educational activities we performed to show the lengths we go with the support. No matter how big or small the needs are we want to listen carefully to them and always be close to local residents.

In the past week, Goldap area suffered due to some serious snowstorms. The mayor of Marcinowo and Wronki Wielkie villages turn to Agri Plus with an unusual request.
The sidewalks in the villages were completely blocked by heavy and freezing snow. The local authorities did not have equipment that could remove that. Needless to say, that our employees immediately responded to the needs of the local communities and, using a telehandler and a farm tractor with a snow blade, removed the accumulated frozen snow on all walkways in just 30 minutes.

Every day, we make every effort to ensure local communities that Agri Plus is a good neighbor!