Szamotuły

Wytwórnia wyposażona jest w profesjonalne laboratorium do oceny jakości przyjmowanego towaru. Posiada analizator analizator jakości zboża I klasy dokładności. Próby są pobierane przy pomocy automatycznego próbobierza typu Rakoraf.

Kierownik wytwórni:
Karol Węcławek
tel. 882 147 524
Karol.Weclawek@agriplus.pl

Prosimy o wcześniejsze uzgadnianie harmonogramu dostaw zbóż z kupcem

Michał Bocian
tel. 668 271 896
mail: Michal.Bocian@agriplus.pl

Magazyn w Szamotułach otwarty jest w godzinach 6:00 – 18:00.
Auto powinno podstawić się na rozładunku do godziny 17:00

Zboża luzem w Szamotułach  przyjmowane są od 6:00 do 17:45
Towary w workach i big bagach prosimy dostarczać do godziny 13:00