W sześciu wytwórniach pasz należących do Spółki produkowana jest pasza, która w pełni zabezpiecza potrzeby Agri Plus. Własne wytwórnie zapewniają, że dostarczana zwierzętom pasza jest zawsze najwyższej jakości. Zakłady paszowe zlokalizowane w różnych rejonach Polski prowadzą aktywny skup zbóż w wielu miejscach kraju. Dzięki własnym laboratoriom cały proces produkcji jak i skupu surowców podlega zawsze surowym kontrolom.