W dniu 12 czerwca br. odbyła się uroczysta Gala Polskiego Biznesu tygodnika Wprost, podczas której wyróżniono liderów gospodarki. Na scenie wręczano statuetki dla zwycięzców prestiżowych rankingów Polskiej Dwusetki, czyli 200 największych firm, a także Gepardów i Ambasadorów biznesu. Wśród nagrodzonych podmiotów znalazła się grupa Smithfield Polska, która otrzymała nagrodę specjalną za wybitne osiągnięcia w zakresie wdrażania standardów ESG (Environmental, Social, and Governance).

Grupa Smithfield Polska jako wiodący producent mięsa i jego przetworów, od lat aktywnie angażuje się w działania z zakresu ESG. Firma jest liderem innowacyjnych rozwiązań, będących fundamentem realizowanej przez nią strategii zrównoważonego rozwoju, opartej na trzech kluczowych filarach, tj. Biznes, Otoczenie i Ludzie. Dzięki takiemu podejściu spółka konsekwentnie realizuje Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, udowadniając, że odpowiedzialne praktyki biznesowe mogą przynosić korzyści, zarówno dla środowiska naturalnego, jak i lokalnych społeczności.

„Chciałbym serdecznie podziękować kapitule konkursu oraz redakcji tygodnika Wprost, za to wspaniałe wyróżnienie. Wdrażanie standardów zrównoważonego rozwoju w sektorze rolno-spożywczym, z jednej strony stanowi wyzwanie dla uczestników rynku, ale z drugiej, jest doskonałą okazją do wprowadzania korzystnych zmian w łańcuchu żywnościowym. Model działania „od pola do stołu”, który jest naszą domeną, umożliwia pełną kontrolę nad poszczególnymi etapami produkcji, począwszy od jakości pasz i dobrostanu zwierząt, na bezpieczeństwie i jakości finalnego produktu kończąc.” – powiedział Łukasz Dominiak, dyrektor ds. Public i Government Relations w Smithfield Polska

Nagroda specjalna tygodnika Wprost, przyznana za wdrażanie procedur ESG, jest dowodem na to, że Smithfield Polska potrafi znakomicie łączyć realizację celów biznesowych, z odpowiedzialnym zarządzaniem i postępowaniem. Otrzymane wyróżnienie potwierdza, jak ważne jest dla firmy tworzenie wartości dla społeczeństwa oraz przyszłych pokoleń.