Na przełomie listopada i grudnia 2023r. zorganizowaliśmy piątą edycję Konferencji Naukowej Uniwersytetu Agri Plus, która skupiła się na dobrostanie i problemach zdrowotnych trzody chlewnej. W wydarzeniu, które odbyło się w Olsztynie, wzięli udział wybitni eksperci ze świata nauki, prezentując najnowsze badania i rozwiązania, m.in. w dziedzinie medycyny weterynaryjnej.

W dniach 29 listopada – 1 grudnia 2023 roku po raz piąty odbyła się Konferencja Naukowa Uniwersytetu Agri Plus. Tegoroczna edycja wydarzenia poświęcona została tematyce związanej z dobrostanem oraz problemami zdrowotnymi trzody chlewnej, a jej współgospodarzem był Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie. Kwestia dobrostanu zwierząt dla naszej firmy to absolutny priorytet, dlatego od lat inwestujemy w poszerzanie wiedzy i wymianę doświadczeń w tym zakresie. Uniwersytet Agri Plus to specjalna komórka firmy organizująca konferencje, na które zapraszani są lekarze weterynarii, uznani na całym świecie przedstawiciele środowiska naukowego, studenci, hodowcy, reprezentanci firm branżowych oraz nasi pracownicy.

Wydarzenie otworzył lek. wet. Rafał Niemyjski, dyrektor produkcji ds. ferm macierzystych Agri Plus, który podkreślił znaczenie konferencji dla rozwoju branży i zaprezentował innowacyjne podejście firmy do poprawy dobrostanu zwierząt. Wśród prelegentów znaleźli się wybitni wykładowcy z Polski m.in. Prof. dr hab. Anna Rząsa z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Prof. UWM dr hab. Łukasz Zielonka reprezentujący Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz zagraniczni specjaliści, tacy jak PhD Lukas Schwarz z Uniwersytetu Weterynaryjnego w Wiedniu, DVM Roman Krejci oraz DVM Marco de Mik.

W trakcie konferencji omówiono najważniejsze i najbardziej aktualne zagrożenia zdrowotne jakie dotykają trzodę chlewną. Merytoryczna dyskusja toczyła się wokół możliwych rozwiązań i dotyczyła najnowszych metod zapobiegania oraz leczenia schorzeń zarówno u warchlaków, jak i tuczników.

Warto podkreślić, że tegoroczna edycja odbyła się w ścisłej współpracy dydaktycznej z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Jesteśmy przekonani, że dzięki wspólnym wysiłkom będziemy w stanie skuteczniej przeciwdziałać problemom zdrowotnym trzody chlewnej oraz wspierać zrównoważony rozwój branży.

Już teraz potwierdzamy, że w 2024 roku odbędzie się 6. konferencja UAP, o terminie której wkrótce Państwa poinformujemy.