WspieraMY Agro Games 2023

Agro Games 2023 to konkurs o charakterze naukowym organizowany przez SGGW, mający na celu przede wszystkim spotkanie reprezentacji studentów z całej Polski.

Podczas konkursu możemy poznać najlepszy zespół spośród uczestniczących uczelni oraz studenta, który uzyska najlepszy wynik w teście wiedzy. Tegoroczna edycja wydarzenia odbyła się w dniach 26 – 27  maja br. w Stacji Doświadczalnej Instytutu Rolnictwa im. prof. Mariana Górskiego w Skierniewicach. Uczestnikami konkursu byli studenci kierunku Rolnictwo z polskich uczelni zrzeszonych w Forum Uczelni Przyrodniczych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Rywalizacja pomiędzy uczestnikami przebiegała w trzech konkurencjach: teście wiedzy, zadaniach teoretycznych oraz praktycznych. Część merytoryczna konkurencji przygotowana została przez Instytut Rolnictwa SGGW. Współzawodnictwo oceniane było przez pracowników uznanych ośrodków państwowych zajmujących się problematyką rolniczą. Ponadto, spotkanie Agro Games było świetną okazją do zacieśnienia współpracy pomiędzy uczelniami, samorządami studenckimi i środowiskiem naukowym.

Cieszymy się, że mieliśmy okazję uczestniczyć w tym wydarzeniu i zapewnić dla gości poczęstunek w postaci naszych wyrobów.  Wsparcie tak ważnych wydarzeń organizowanych z myślą o studentach jest dla nas szczególnie ważne. Uczelnia kształci młodych ludzi, którzy w przyszłości mogą stać się częścią naszej organizacji i zasilić szeregi wysoko wyspecjalizowanej kadry.