1. Animex Foods spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytową z siedzibą w Morlinach, Morliny 15, 14-100 Ostróda, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000511868, NIP: 7541015206, REGON: 530978422;
2. Smithfield Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000101765, NIP: 5262461294, REGON: 016398958;
3. Agri Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000113478, NIP: 6692271154, REGON: 003828219;
4. Agri Plus Wielkopolska Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarzewie, ul. Stęszewska 1, 62-070 Dopiewo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000103850, NIP: 7771022109, REGON: 630361380;
5. Ferma Krąplewice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000074892 NIP: 5591823077, REGON: 092957321;
6. Prima Farms spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000109157, NIP: 7781400062, REGON: 634351148;
7. Agri Vet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000247938, NIP: 7792274767, REGON: 300193165;
8. Animex Foods K1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie, ul. Intermodalna 8, 99-300 Kutno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000513059, NIP: 7752646174, REGON: 101781290;
9. Animex Foods K2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie, ul. Południowa 4, 99-300 Kutno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000384935, NIP: 5252505475, REGON: 142927882.