Wzorem minionych lat, w najbliższych dniach, planujemy trzy akcje terenowe w ramach prowadzonej przez nas polityki zrównoważonego rozwoju. Wydarzenia te wpisują się w założenia 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ stanowiących podstawę nowej Agendy 2030.

Swoimi działaniami zamierzamy zachęcić młodzież w wieku szkolnym do dbałości i odpowiedzialności za naszą planetę. 18 września obchodzimy Światowy Dzień Monitoringu Wody (World Water Monitoring Day) oraz Dzień Sprzątania Świata (World Cleanup Day). Z tej okazji co roku (wyłączając okres objęty pandemią) organizujemy dedykowane imprezy, których głównym założeniem jest edukacja poprzez działanie. W ten sposób nasza aktywność na tym polu wspiera realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ m.in. nr 4 „Dobra Jakość Edukacji”, nr 6 „Czysta woda i warunki sanitarne”.
W roku bieżącym spotkania odbędą się w trzech lokalizacjach –
w województwie zachodnio-pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz warmińsko-mazurskim.
W działania zaangażowały się 3 Szkoły Podstawowe oraz 1 Liceum Ogólnokształcące. Relacje z tych imprez będą dostępne na naszej stronie internetowej.
Światowy Dzień Monitoringu Wody to akcja mająca na celu budowanie świadomości i zaangażowania w sprawy ochrony światowych zbiorników wodnych, my realizujemy ją poprzez badanie wody
z okolicznych jezior. World Cleanup Day to z kolei światowe wydarzenie, którego celem jest ograniczenie, a w dalszej perspektywie – likwidacja, problemu śmieci zalegających
w nieprzeznaczonych do tego miejscach np. lasach, zbiornikach wodnych.