Skup Zbóż - kontakt

W 6 zakładach paszowych zużywamy około 30 tysięcy ton zbóż miesięcznie, a nasze paszowozy są regularnie na Państwa fermach. Nie muszą wracać puste, jeśli zostaną załadowane zbożem wszyscy na tym zyskamy.

Zachęcamy do skontaktowania się z naszymi kupcami surowcowymi. Są to osoby przeszkolone w zakresie pobierania prób i wstępnej oceny jakości zbóż. Próba zostanie zbadana w naszym laboratorium, a następnie zorganizujemy odbiory lub też skierujemy Państwa do naszego najbliższego punktu skupu. Poniżej dane kontaktowe naszych ludzi w terenie.


MapaKupcy