Informacja jak podmioty danych mogą realizować swoje prawa

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez spółki Grupy Smithfield Polska, może mieć ona prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych;
  • do ich sprostowania;
  • do ich usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie jej danych osobowych (jeżeli dane przetwarzane są wyłącznie w oparciu o zgodę osoby, której dotyczą);

To, jakie uprawnienia przysługują danej osobie w konkretnym przypadku, w dużej mierze zależeć będzie od tego, co jest podstawa prawną ich przetwarzania.

Wskazanym osobom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Celem realizacji ww. praw możesz skontaktować się ze spółkami Grupy Smithfield Polska m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając żądanie na adres: inspektorod@animex.pl ; inspektorod@agriplus.pl.

Jak weryfikujemy tożsamość osób, które kierują swoje pisma do Inspektora Ochrony Danych?

Grupa Smithfield Polska dba o to, aby informacje o Tobie, jak również Twoje dane osobowe nie dostały się w niepowołane ręce. Dlatego realizując wynikające z art. 15 – 22 RODO prawa przestrzegamy zasady odpowiedniej weryfikacji podmiotu zgłaszającego żądanie realizacji praw, m.in. poprzez wdrożony system weryfikacji tożsamości. Jest to koniecznie celem zapewnienia, że osoba która wystąpiła z żądaniem jest tożsama z osobą, której dane dotyczą i że realizacja żądania nie nastąpi na wniosek osoby do tego nieuprawnionej.

Dlatego, dla odpowiedniej ochrony wszelkich danych osobowych, które przetwarzane są przez Grupę Smithfield Polska, niezależnie od kanału komunikacji, jakim wpłynie żądanie realizacji prawa – zweryfikujemy Twoją tożsamość, przy uwzględnieniu zasad wskazanych w art. 12 RODO.

Weryfikacja tożsamości obejmować będzie:

  • kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych przez Ciebie w samym żądaniu, jak i posiadanych przez nas wcześniej;
  • skierowanie do Ciebie pytań, sformułowanych w taki sposób, aby nie mogła na nie odpowiedzieć osoba, która bezprawnie weszła w posiadanie Twojego dokumentu tożsamości lub posiłkuje się danymi zawartymi w publicznych rejestrach takich jak Krajowy Rejestr Sądowy.

Jeżeli udzielisz poprawnej odpowiedzi na zadanie pytania, zostaniesz o tym poinformowany, a my przystąpimy do realizacji Twojego żądania.

Jeżeli udzielisz błędnej odpowiedzi na zadane pytania lub z innych powodów nabierzemy wątpliwości co do Twojej tożsamości, Twoje żądanie może zostać niezrealizowane, o czym zostaniesz poinformowany, ale wówczas możemy wspólnie poszukać innego sposobu przeprowadzenia weryfikacji.

Jeżeli po otrzymaniu Twojego żądania okaże się, że nie dysponujemy informacjami umożliwiającymi przeprowadzenie procesu weryfikacji, zostaniesz o tym poinformowany.
W takiej sytuacji będziesz mógł udzielić nam dodatkowych informacji umożliwiających weryfikację lub też  wnieść skargę do organu nadzorczego lub skorzystać ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Weryfikacja tożsamości może nastąpić innym kanałem komunikacji, niż wpłynęło żądanie realizacji praw.

Weryfikacja tożsamości może się różnić w zależności od zakresu Twojego  żądania.