Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Grupa Smithfield Polska wyznaczyła następujący punkt kontaktowy dla osób, których dane są przetwarzane przez spółki z grupy: Biuro Ochrony Danych Osobowych Smithfield Polska: ul. Chałubińskiego 8, 00 – 613 Warszawa, adres mailowy: inspektorOD@animex.pl; inspektorOD@agriplus.pl.

Ponadto, powołano dla ułatwienia realizacji praw osób, których dane osobowe są przetwarzane, Inspektora Ochrony Danych – Aleksandrę Kowalczyk-Górecką.  Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez spółki – współadministratorów Grupy Smithfield Polska może się z nim skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: inspektorOD@animex.pl lub inspektorOD@agriplus.pl.